wz

Legislativa

V prodejně Léčivky neprodávám produkty a výrobky, které mohou být v rozporu s právními normami České republiky podle zákona §187, §188, §188a/1992 Sb. Žádný z nabízených produktů neobsahuje látky zařazené na seznam omamných a psychotropních látek. Žádný produkt zde nabízený není obsažen v přílohách zákona č. 167/1998 Sb.

Neprodávám a ani prodávat nebudu látky:

- Produkty z rostliny Cannabis (konopí) s obsahem THC

- Výrobky z rostlin Erythroxylon (koka)

- Živé kaktusy nebo výrobky z kaktusů rodu Lophopora a Trichocereus a podobné s obsahem meskalinu

- Produkty obsahující alkaloidy obsažené v rostlině Papaver (mák)

- Houbičky (magick mushrooms) s obsahem psilocybinu a psilocinu

Neprodávám rostliny obsahující OMAMNÉ LÁTKY ZAŘAZENÉ DO SEZNAMU I-IV podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách (vyhláška č. 47/1965 Sb. ve znění sdělení č. 458/1991 Sb. ), rostliny obsahující PSYCHOTROPNÍ LÁTKY zařazené do seznamu I-IV podle Úmluvy o psychotropních látkách (vyhláška č. 62/1989 Sb. ),

PREKURSORY a POMOCNÉ LÁTKY zařazené do tabulky I-II podle Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (sdělení č. 462/1991 Sb.a podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství.)

Přísně dodržuji právní předpisy ČR.

Vyhrazuji si právo kdykoliv doplnit či omezit nabízené produkty podle změn v legislativě ČR. Etnobotanický materiál slouží pouze pro spirituální, okrasné, studijní, vědecké účely a jako součást etnobotanických a etnofarmakologických sbírek. Vegetalistům slouží energie etnobotanického materiálu k navázání spirituálního kontaktu s duchovní bytostí rostliny tzv.: geniem. Nabízená semena a živé rostliny slouží pouze k pěstitelským a okrasným účelům. Neneseme odpovědnost za nesprávné užití rostlin.

Informace zde uváděné mají pouze spirituální a vzdělávací charakter, nikoho nenabádám ke konzumaci etnobotanických produktů.

Textové příspěvky a letáky nepodléhají jazykové korektuře a za obsah nese odpovědnost autor či přispěvovatel jednotlivých článků, nikoliv provozovatel obchodu.

Objednávat zboží smí pouze osoby starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let opusťte prosím stránky. Pokud provozovatel zjistí, že objednávku učinila osoba mladší 18 let, vystavuje se objednatel žalobě za podvod